miércoles, 5 de marzo de 2014

Ciutadella

Una de les activitats turístiques que es solen fer és visitar la ciutadella.  
La Ciutadella de Roses és una fortificació renaixentista (amb modoficacions fetes fa poc) que no és ben bé una fortalesa annexa a una ciutat emmurallada, sinó de les restes auntèntiques que s'hi conserven a l'interior de tota la muralla. Passa a fer el paper de ciutadella a finas del segle XVIII i principis del XIX.


No hay comentarios:

Publicar un comentario